54759 - Το παγκάκι

Ν. Λυγερός

Το παγκάκι
δεν είχε
ξεχάσει
τον Γιώργο
και τον Αλέξη
γιατί το έργο
Alter Ego
είχε καρφωθεί
στη μνήμη
του ξύλου
λόγω ανθρωπιάς.