54780 - Το νησί

Ν. Λυγερός

Το νησί
της μνήμης
φαινόταν
να σηκώνει
τον τάφο
των ηρώων
που είχαν
θυσιαστεί
για την ελευθερία
του  Έθνους.