54781 - Μελετάς

Ν. Λυγερός

Μελετάς
την κατάσταση
του παρόντος
για να προβλέψεις
το παρελθόν
και να αποφασίσεις
για το μέλλον
ποια κίνηση
θα γίνει πράξη
και να αλλάξει
τα δεδομένα
για να γίνουν
πιο ανθρώπινα.