54782 - Η μικρή

Ν. Λυγερός

Η μικρή
ανακατασκευή
της πραγματικότητας
αρχίζει
με την αναδρομική
ανάλυση
για να φανούν
οι κινήσεις
των σεναρίων
που έχουν
παράγει
αυτό
το αποτέλεσμα.