54783 - Ο δογματισμός

Ν. Λυγερός

Ο δογματισμός
δεν σου επιτρέπει
ούτε
την πλαστικότητα
ούτε
την προσαρμογή
στα νέα
δεδομένα
ενός προβλήματος
που πρέπει
να λύσεις
γι’ αυτό
άσε τον!