54784 - Στην ιστορία

Ν. Λυγερός

Στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
έγιναν λάθη
άρα δεν αξιολογούμε
αν έγιναν
και πώς έγιναν
αλλά μελετάμε
τα σενάρια
που τα δημιούργησαν
για να ξέρουμε
πώς στη συνέχεια
να τα αποφύγουμε
και να προκαλέσουμε
διακλάδωση
για να μην εμφανιστούν
λόγω των συνθηκών
αλλά και να τα διορθώσουμε
σε περίπτωση
ανάγκης.