54785 - Το πάρκο

Ν. Λυγερός

Το πάρκο
ήταν αρχικά
ανοιχτό
στα αυτοκίνητα
και λόγω
των ατυχημάτων
ζητήθηκε
να έχουν κάτι
που έμοιαζε
με προσωρινές
πινακίδες
έτσι δημιουργήθηκαν
οι πρώτες
πινακίδες
του κόσμου.