54786 - Το κτίριο

Ν. Λυγερός

Το κτίριο
των εκθέσεων
μετακινήθηκε
πέτρα πέτρα
από άλλη
γειτονιά
της Λυών
για να έρθει
επιτέλους
εντός
του Πάρκου
του Χρυσού
Κεφαλιού.