54788 - Περισσότερα από 8800 δέντρα

Ν. Λυγερός

Περισσότερα από 8800 δέντρα
ζουν μέσα στο Πάρκο
του Χρυσού Κεφαλιού
και το καθένα από αυτά
είναι μια ψυχή που ζωντανεύει
τον κήπο με την ομορφιά του
για να ζήσουν ελεύθερα
όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τον κήπο.