54789 - Μερικοί άνθρωποι

Ν. Λυγερός

Μερικοί άνθρωποι
δεν ασχολούνται
μόνο με το παρόν
αλλά και με το παρελθόν
διότι και αυτό πονά.
Είναι όμως ταυτόχρονα
η πρόσβαση
στην πηγή
του μέλλοντος
έτσι παίρνουν
αποτελεσματικές
στρατηγικές
αποφάσεις.