54791 - Ο πύργος

Ν. Λυγερός

Ο πύργος
της ελευθερίας
είναι όμορφος
διότι θυμάται
τους διδύμους
και έχει
αποκτήσει
την ομορφιά
που προέρχεται
από τη διόρθωση
της αδικίας
που προκάλεσε
η βαρβαρότητα.