54793 - Το 1814 άρχισε

Ν. Λυγερός

Το 1814 άρχισε
μια οργανωμένη
ανακατασκευή
του Ελληνικού Έθνους
χάρη στη συμβολή
της Φιλικής Εταιρείας
που προετοίμασε
το έδαφος
για την υλοποίηση
του 1821.