54794 - Ο Κολοκοτρώνης

Ν. Λυγερός

Ο Κολοκοτρώνης
ήταν ο αριθμός 118
στη Φιλική Εταιρεία.
Έτσι να θυμάσαι
ότι δεν έχει σημασία
ποια σειρά έχεις
στην ομάδα
αλλά ο ρόλος
που θα αναλάβεις
για την απελευθέρωση
των κατεχομένων.