54795 - Οι κανόνες στο σκάκι

Ν. Λυγερός

Οι κανόνες στο σκάκι
αντιπροσωπεύουν
την στρατιωτική ιστορία
στην πολεμολογία.
Το ίδιο φαινόμενο
βλέπεις και στο Shogi.
Έτσι μη κοιτάς μόνο
το τακτικό παίγνιο
εξέτασε ταυτόχρονα
τη στρατηγική αναλογία
για να βρεις πως λειτουργεί
η πραγματικότητα
του μέλλοντος.