54796 - Στα θεμέλια της Ανακατασκευής

Ν. Λυγερός

Στα θεμέλια της Ανακατασκευής
βρίσκουμε την αναδρομική ανάλυση
έτσι η μελέτη τεχνητών θέσεων
στο σκάκι ή στο shogi
σε βοηθάει για την πρώτη ανάλυση
των δεδομένων του κόσμου
όπου εμπλέκεται η ιστορία.
Αυτό το κάνεις χωρίς αξιολόγηση
σκέφτεσαι όμως την αξιολογία
και περνάς στο επόμενο στάδιο
για να επιλύσεις προβλήματα
που είναι δύσκολα για την Ανθρωπότητα.