54808 - Είναι αξιόπιστη

Ν. Λυγερός

Είναι αξιόπιστη
η Ελλάδα
και αντέχει
τις πιέσεις
που δέχεται
από την Τουρκία
με τις παράλογες
απαιτήσεις
και τις δικτατορικές
προκλήσεις
που καταπατούν
τα πάντα.