54810 - Ο John Kennedy

Ν. Λυγερός

Ο John Kennedy
υποστήριξε
έμπρακτα
τον λόγο
του Martin Luther King
και άλλαξε
τα πολιτικά 
δεδομένα.
Έτσι ήρθε μετά
ο Lyndon Johnson
και υλοποίησε
το όραμα
της κατάργησης
της φυλετικής διάκρισης
με το Civil Rights Act το 64
το Voting Rights Act το 65
και το το Civil Rights Act το 68
που άλλαξαν
την ουσία της Ομοσπονδίας.