54812 - Όταν ο Πρόεδρος

Ν. Λυγερός

Όταν ο Πρόεδρος
Lyndon Johnson
υπέγραψε
το Civil Rights Act
στις 2 Ιουλίου 1964  
ήταν παρόν
ο Martin Luther King
που είχε παλέψει
από την αρχή
του αγώνα
της κατάργησης
των φυλετικών
διακρίσεων
έτσι
ολοκλήρωσε
ένα όραμα
που έγινε
πραγματικότητα
για το καλό
όλων
των αδικημένων.