54814 - Στο Go

Ν. Λυγερός

Στο Go
έχει νόημα
η αναδρομική
ανάλυση
αλλά όχι
στο βαθμό
που έχει
στο σκάκι
ή στο Shogi
λόγω
της έλλειψης
διαφοράς
των πετρών.