54815 - Στο Shogi

Ν. Λυγερός

Στο Shogi
έχουμε
κοινές
ιδιότητες
με το σκάκι
και αυτό
επιτρέπει
την αναδρομική
ανάλυση
σε βάθος
ειδικά
μέσω
της ελεύθερης
επαναφοράς.