54817 - Στο παίγνιο

Ν. Λυγερός

Στο παίγνιο
όταν έχει βάθος
μπορείς να δεις
τα τεχνικά
μέρη
την ώρα
που μελετάς
την ουσία
της πολλαπλής
στρατηγικής
που αγγίζει
όλο
το πεδίο μάχης
ταυτόχρονα.