54836 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
αναδρομική
ανάλυση
η ανακατασκευή
αφού υπάρχει
μετά την τακτική
και η σύνθεση
που είναι ικανή
να συνδυάσει
τις διακλαδώσεις
και τις διασταυρώσεις
για να έχεις
ολική εικόνα.