54838 - Οι τεχνικές

Ν. Λυγερός

Οι τεχνικές
αναδρομικής
ανάλυσης
είναι
χρήσιμες
στο πρόγραμμα
που παράγει
τα σύνολα
Julia
με τρόπο
αποτελεσματικό
λόγω
διακλάδωσης
παρελθόντος.