54839 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
του andante
για πιάνο
που αναγκάζεσαι
να εξετάσεις
χωρίς να διαθέτεις
αυτό το όργανο
για να δεις
σε βάθος
τα χαρακτηριστικά
που είναι
χρήσιμα
για την ανακατασκευή
της μουισικής
σύνθεσης.