54840 - Η πολυφωνία

Ν. Λυγερός

Η πολυφωνία
παράγει
πλούσιο ήχο
που πρέπει
να αναλύσεις μετά
για να δεις
την προσφορά
κάθε οργάνου
στη σύνθεση
που έπλασε
το κομμάτι
για τους άλλους.