54841 - Δες την ιστορία

Ν. Λυγερός

Δες την ιστορία
του τσέλου
για να νιώσεις
πόσο
σημαντική
είναι η προσφορά
των Δασκάλων
και των Μαθητών
για να υπάρχει
συνέχεια
του έργου
κατασκευής.