54843 - Τηρούμε κανόνες

Ν. Λυγερός

Τηρούμε κανόνες
χωρίς δογματισμό
στην ανακατασκευή
για να έχουμε
ένα έργο
εμπλουτισμένο
που δεν είναι
μόνο αντιγραφή
αλλά πιστό
στο πνεύμα
του αρχικού
έργου
που χάθηκε
μέσα
στη λήθη
και την αδιαφορία.