54844 - Έργο ++

Ν. Λυγερός

Έργο ++
είναι
η ανακατασκευή
γιατί ενσωματώνει
τη μνήμη
του έργου
με νοημοσύνη
χωρίς δογματισμό
για να βρεθεί
η δομή
και η ουσία
που θα χανόταν
αλλιώς.