54845 - Μην θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μην θεωρείς
ότι το αντίγραφο
είναι αρκετό
γιατί
δεν προσθέτει
τίποτα
ενώ η ανακατασκευή
έχει το πνεύμα
της συνέχειας
και με σεβασμό
χωρίς δόγμα
βρίσκει την αλήθεια.