54847 - Ήδη οι υπερδομές

Ν. Λυγερός

Ήδη οι υπερδομές
ακόμα και σε αυτό
το στάδιο
που βρίσκονται
βοηθούν
τους ανθρώπους
να επικοινωνούν
μεταξύ τους
ενώ είναι θύματα
της πανδημίας.