54848 - Η τεχνητή νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η τεχνητή νοημοσύνη
βοηθάει από τώρα
τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη
εντός της πανδημίας
γιατί επιτρέπουν
να μην υπάρχει
απομόνωση
των θυμάτων.