54857 - Αν σέβεσαι

Ν. Λυγερός

Αν σέβεσαι
κάθε κομμάτι
και κάθε πιόνι
στο σκάκι
τότε θα μάθεις
πολύ περισσότερα
για το βάθος του
κι όχι μόνο
να παίζεις
χωρίς να ξέρεις
τελικά
για ποιο λόγο
υπάρχει
το πνεύμα
της στρατηγικής.