54862 - Η ίδια τεχνική

Ν. Λυγερός

Η ίδια τεχνική
λειτουργεί
στην ποίηση
και στη μουσική
για να ζήσει
η ελευθερία
του λόγου
πέρα
της μετρικής
και του ορίου
του μέτρου.