54863 - Στο Andante

Ν. Λυγερός

Στο Andante
βλέπεις
την υλοποίηση
του έργου
που ποτέ
δεν περιορίζεται
για να πει
την αλήθεια
της σύνθεσης
της ιστορίας.