54865 - Είμαστε

Ν. Λυγερός

Είμαστε
αυτό
που κάνουμε
είμαστε
αυτό
που αφήνουμε
χάρη
στο ίχνος
του έργου
που ζει
στη μνήμη
των άλλων
πέρα
του θανάτου.