54866 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
το όργανο
μουσικής
διότι είναι
αθώο
και ανήκει
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
διότι
από σένα
εξαρτάται
να ζήσει
μαζί μας
και στο μέλλον.