54868 - Το έργο του χρόνου

Ν. Λυγερός

Το έργο του χρόνου
φαίνεται
χάρη
σε καινοτομίες
που αφήνουν
ίχνος
λόγω βάθους
μια από αυτές
είναι ο Ερωτόκριτος
που έζησε
και ζει
στη μνήμη μας
χάρη στον Κορνάρο.