54869 - Αν το έργο

Ν. Λυγερός

Αν το έργο
παρέμεινε
διαχρονικό
είναι γιατί
είχε
μέσα του
στοιχεία
που σέβονταν
εξ αξίας
τον Χρόνο
για να γίνει
δώρο
στην Ανθρωπότητα.