54879 - Σκακιστικές ερωτήσεις ορίων

Ν. Λυγερός

Χαμαιλέοντας

Σκέφτομαι το στρατηγικό βάθος.

Τέρας

Το είδα με το απέραντο γαλάζιο…

Χαμαιλέοντας

Πέρα του σκακιστικού ορίου των 50 κινήσεων.

Τέρας

Τότε είναι μέσα στο δικό μου πεδίο.

Χαμαιλέοντας

Γι’ αυτό έχουμε αυτή τη συνομιλία.

Τέρας

Σκέφτηκες κάτι το ειδικό;

Χαμαιλέοντας

Τους 7.

Τέρας

Αυτό είναι δύσκολο θέμα.

Χαμαιλέοντας

Εξετάζω πόσο μακριά χρειάζεται να πάμε πέρα του σκακιστικού ορίου για να υπάρξει νίκη.

Τέρας

Και μάλλον θέλεις τις μέγιστες αναγκαίες λύσεις.

Χαμαιλέοντας

Ακριβώς.

Τέρας

Έχω μερικά στοιχεία στη βιβλιοθήκη μου.

Χαμαιλέοντας

Κι εγώ… Σε θέλω για πιο μετά.

Τέρας

Για τους υπολογισμούς είμαι έτοιμος.

Χαμαιλέοντας

Ας αρχίσουμε με Βασιλιά, δύο Πύργους, Ίππο και Βασιλιά με δύο Αξιωματικούς.

Τέρας

152 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Τρεις φορές το όριο…

Τέρας

Κι είμαστε μόνο στην αρχή.

Χαμαιλέοντας

Με Βασιλιά, Πύργο, δύο Αξιωματικούς και Βασιλιά με δύο Ίππους.

Τέρας

238 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Με Βασιλιά, Πύργο, 2 Ίππους και Βασιλιά, Πύργο και Αξιωματικό;

Τέρας

246 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Με Βασιλιά, Αξιωματικό, τρεις  Ίππους, και Βασιλιά και Βασίλισσα;

Τέρας

232 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Με Βασιλιά, Πύργο, Ίππο και Βασιλιά με δύο Ίππους;

Τέρας

243 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Με Βασιλιά, δύο Πύργους,  Ίππο και Βασιλιά και δύο Πύργους;

Τέρας

304 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Με Βασιλιά, δύο Πύργους, Αξιωματικό και Βασιλιά και δύο Πύργους;

Τέρας

Μόνο 138 κινήσεις.

Χαμαιλέοντας

Φαίνεται ένας νέος ορίζοντας.

Τέρας

Ακόμα και στις περιπτώσεις που κλασικά οδηγούν σε ισοπαλία, μπορούμε να έχουμε νίκη.

Χαμαιλέοντας

Με επιμονή πέρα των ορίων.

Τέρας

Το όριο των 50 κινήσεων γεννήθηκε για τους ανθρώπους.

Χαμαιλέοντας

Ο Βασιλιάς με  Ίππο και Αξιωματικό κάνει ματ στη χειρότερη των περιπτώσεων σε 33 κινήσεις.

Τέρας

Αυτό το αποτέλεσμα δικαιολογεί την επιλογή των 50.

Χαμαιλέοντας

Το 40 θα ήταν οριακό…  Διότι μιλούμε για βέλτιστη λύση.

Τέρας

Άρα σκέφτεσαι το ανάλογο για τα κατεχόμενα.