54897 - Γιατί ξέχασαν

Ν. Λυγερός

Γιατί ξέχασαν
οι περισσότεροι
ότι οι Τούρκοι
απαγόρευσαν
την πρόσβαση
στους Χριστιανούς;
Γιατί ξέχασαν
ότι ήθελαν
να απομονώσουν
τα Ιεροσόλυμα
και να εκφυλίσουν
την ιεροσύνη τους;