54898 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
οι Τούρκοι
στάθηκαν
εμπόδιο
για τους Χριστιανούς
γιατί δεν ήθελαν
να είναι
τα Ιεροσόλυμα
η συνέχεια
του Έργου
του Χριστού.