54900 - Ο κοινός εχθρός

Ν. Λυγερός

Ο κοινός εχθρός
των Ιεροσολύμων
και της Κωνσταντινούπολης
είναι οι Τούρκοι
και αυτό
αποδεικνύεται
ιστορικά
εντός των αιώνων
που βλέπει
η Χρονοστρατηγική.