54908 - Το άσμα της Αντιοχείας

Ν. Λυγερός

Χαμαιλέοντας

“Mon pays délivré. D’aujourd’ hui en mille ans

Ce peuple sera baptisé, enrôlé, et le saint-sépulcre repris 

Et adoré. Ils me serviront comme si je les avais engendrés. 

Ils seront tous mes fils. Je serai leur avocαt; 

Au paradis céleste, ils auront leur héritage…”

Αυτό λέει το άσμα της Αντιοχείας.

Τέρας

Μ΄ άγγιξε που μιλά για τα χίλια χρόνια.

Χαμαιλέοντας

Ήταν ιερή αναφορά… Και πέρα της χιλιετίας.

Τέρας

Είναι λοιπόν εφικτό.

Χαμαιλέοντας

Μετά από τόσα χρόνια,  λειτούργησε η πίστη.

Τέρας

Και αντιστάθηκε στη βαρβαρότητα των Τούρκων.

Χαμαιλέοντας

Και το κείμενο είναι της εποχής.

Τέρας

Της ώρας της πολιορκίας.

Χαμαιλέοντας

Σίγουρα το διάβαζε στους δικούς του για να πάρουν κουράγιο.

Τέρας

Και να ανεβεί το ηθικό τους.

Χαμαιλέοντας

Δεν είναι απίστευτο ότι τα κατάφερε…

Τέρας

Για αυτή τη δύναμη της αγάπης, δεν μου λες κάθε φορά που αναρωτιέμαι αν αξίζει ο αγώνας για την αθωότητα;

Χαμαιλέοντας

Είναι η Αγάπη της Ανθρωπότητας.