54926 - Πολεμολογικό ερώτημα

Ν. Λυγερός

Τέρας

Βλέπω τώρα ακριβώς το πρόβλημα του στρατηγικού βάθους χρόνου.

Χαμαιλέοντας

Μέσω της εφαρμογής πάνω στις Σταυροφορίες…

Τέρας

Όχι ακριβώς. Βλέπω μια σταυροφορική ανακατασκευή της Παναγίας των Παρισίων.

Χαμαιλέοντας

Δεν διαφωνώ…

Τέρας

Είναι ισχυρό εργαλείο η ανακατασκευή.

Χαμαιλέοντας

Διότι έχει μέσα της το υπόβαθρο της Χρονοστρατηγικής.

Τέρας

Ενισχύει με τεράστιο τρόπο, αν τολμώ, την επαναφορά της μνήμης.

Χαμαιλέοντας

Δεν είναι μόνο μία επαναφορά, αλλά μια αναθεμελίωση.

Τέρας

Μία διαφορετική έννοια.

Χαμαιλέοντας

Πιο βαθιά.

Τέρας

Είναι αναγκαίο… Λόγω διαστάσεων.

Χαμαιλέοντας

Οι μονάδες της Χρονοστρατηγικής προσεγγίζουν την χιλιετία της αναθεμελίωσης..

Τέρας

Είναι ένα πολεμολογικό ερώτημα που παραμένει.

Χαμαιλέοντας

Ποιο;

Τέρας

Ποιος βλέπει αυτό το πλέξιμο ανάμεσα στους ανθρώπους.

Χαμαιλέοντας.

Μόνο οι πιστοί.