54927 - Το 3%

Ν. Λυγερός

– Αν σκεφτούμε ορθολογικά το 3%…
– Ποιο 3%;
– Θυμάσαι ότι η πράσινη γραμμή αποτελεί το 3% του εδάφους της Κύπρου;
– Ναι, βέβαια. Αλλά πού το πας;
– Δεν θεωρείς ότι μπορεί να απελευθερωθεί.
– Σίγουρα μπορεί.
– Και μάλιστα πιο γρήγορα από τα κατεχόμενα.
– Παράξενη ιδέα.
– Έχω και πιο παράξενη.
– Για πες.
– Αν σκεφτούμε ορθολογικά το 3%…
– Μα το έχεις ήδη.
– Δεν εννοώ αυτό.
– Ποιο τότε;
-Τα κατεχόμενα…
– Μα δεν είναι…
– Δεν μιλώ για τα μικρά…
– Για τα μεγάλα λοιπόν…
– Ακριβώς.
– Αποτελούν το 3%…
– Ναι το 3%.
– Αν το σκεφτούμε τότε…
– Το σκέφτομαι ήδη.