54931 - Η ελεύθερη Θράκη

Ν. Λυγερός

Η ελεύθερη Θράκη
δεν είναι απλώς
ονομασία εφημερίδας
αλλά αναφορά
σ’ ένα παρελθόν
που ήταν πραγματικότητα το 1920.
Και μετά από 100 χρόνια
έχει γίνει όραμα
για όσους παλεύουν
για την ιστορία του Ελληνισμού
ενάντια στη βαρβαρότητα.