54933 - Ακόμα και οι κομμουνιστές

Ν. Λυγερός

Ακόμα και οι κομμουνιστές
αποφάσισαν επιτέλους
ότι η Θράκη και η Μακεδονία
δεν είναι ανεξάρτητες
από την Ελλάδα
έτσι όταν μιλούμε
για την απελευθέρωσή της
κάνουμε αναφορά
και σε αυτές
τις ιστορικές περιοχές
του Ελληνισμού.