54934 - Γιατί η Θράκη

Ν. Λυγερός

Γιατί η Θράκη
να είναι ακόμα
κατεχόμενη
ενώ δεν έχει
καμία σχέση
με το τουρκικό
στοιχείο
που πάντα
θέλει
να την καταπατήσει.