54936 - Μελέτα τη Θράκη

Ν. Λυγερός

Μελέτα τη Θράκη
για να δεις
επιτέλους
το ιστορικό
βάθος της
για να παλέψεις
για την ελευθερία της
που καταπατά
ο τουρκικός ζυγός
εδώ και αιώνες.