54938 - Το παράδειγμα

Ν. Λυγερός

Το παράδειγμα
της Ανατολικής
Ρωμυλίας
σε σχέση
με τη Ρούμελη
πρέπει
να σε κάνει
να σκεφτείς
μια καινούργια
έννοια
της Ανατολικής
Πελοποννήσου.